Scheurherstel
Heeft u problemen met uw gemetselde gevel, scheuren in de muren, of denkt u een onveilige gevel te hebben?
ALLFIX repareert gemetselde gevels zodat deze weer sterker en veiliger zijn dan ooit tevoren.

Muurproblemen hebben veel oorzaken. Belangrijk hierbij is dan ook eerst de oorzaak te onderzoeken en deze, indien mogelijk, te verhelpen. Wij onderzoeken dit graag voor u! Daarna gaan wij over tot reparatie van de gevel.
De wapening van roestvast staal (het zogenaamde spiraalanker) kan achteraf in bestaand metselwerk worden aangebracht.

De wapening versterkt en stabiliseert het metselwerk op dezelfde manier als betonstaal in betonconstructies.
De speciaal ontwikkelde vorm van de spiraalankers garandeert een optimale verbinding tussen de gescheurde muurdelen.
De speciale vorm van de spiraalanker in combinatie met de speciale ankermortel, die zorgt voor hechting met het metselwerk, bewerkstelligt de nodige flexibiliteit om eventuele beweging van het metselwerk op te vangen.
De wapening kan zowel recht als in een hoek aangebracht worden.
Met deze methode en speciaal hiervoor ontwikkelde materialen kunnen wij scheuren in muren op een eenvoudige en kostenbesparende manier repareren.

Lateiherstel

Indien blijkt dat in het bestaande metselwerk geen latei aanwezig is, kan dit door middel van het op de juiste wijze aanbrengen van de spiraalvormige wapening eenvoudig achteraf worden gecreëerd.
Deze oplossing kan o.a. worden toegepast voordat kozijnen worden vervangen of als men ziet dat metselwerk te veel is gaan ‘leunen’ op het kozijn.

In sommige gevallen is het raadzaam om een roestvrij stalen hoeklijn te plaatsen. Dit bijvoorbeeld boven grote ramen met veel metselwerk erboven. Deze roestvrij stalen hoeklijn zit er tegenwoordig bij nieuwbouw standaard in. Hetgeen in zicht blijft is natuurlijk in de kleur van het kozijn mee te schilderen.

Spouwmuurverankering

Onveilige gevels zijn een verborgen gevaar. Ze kunnen verzwakking van een woning of gebouw tot gevolg hebben. In het ergste geval kan dit zelfs leiden tot instorting. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 80% (!) van de gevels in Nederland niet aan de veiligheidseisen voldoet. Weinig mensen zijn zich bewust van de gevaren die een beschadigde gevel met zich meebrengt.

Een inspectie van een woning of flat (VVE) kan aantonen dat het binnen- en buitenblad van de spouwmuur niet meer goed verbonden zijn, doordat bestaande spouwankers bijvoorbeeld door oxidatie zijn doorgeroest. Met de roestvast stalen spouwankers worden binnen- en buitenblad van een bestaande spouwmuur (opnieuw) met elkaar verbonden.